Arbejdsskade- styrelsen forhøjede erstatning med en halv mio. kr.

Det kan godt betale sig at forfølge en sag om erstatning til trafikofre. Det viser en sag, hvor en person med et alvorligt piskesmæld fik en væsentlig højere erstatning, end han i første omgang stod til.

Først vurderede Arbejdsskadestyrelsen méngraden til 5 pct. og erhversevnetabet til 15 pct., men det var Megasikring i Hørsholm ikke tilfreds med.

MegaSikring har specialiseret sig i at hjælpe trafikofre og korresponderede i længere tid med Arbejdsskadestyrelsen. Efter at styrelsen havde vurderet sagen flere gange, blev méngraden forhøjet til 12 pct. og erhvervsevnetabet til 35 pct.

Det betød, at erstatningen blev 800.000 kr. eller omkring en halv million kroner mere end den pågældende ellers ville have fået, oplyser direktøren for MegaSikring, Lars Wilfert.

Han roser i den forbindelse Arbejdsskadestyrelsen. Vi oplever klart en ny positiv udvikling i styrelsens håndtering af sagerne i form af åbenhed og dialog, siger Lars Wilfert.

Direktøren for Arbejdsskadestyrelsen, Anne Lind Madsen, oplyser at netop åbenhed er blevet et nøgleord for styrelsen, der i højere grad end tidligere inddrager samarbejdspartnere og borgere, der søger erstatning.

Samtidig arbejder vi meget for at forenkle sagsgangene, blandt andet ved intensiv brug af ny teknologi, og vi har også afsat flere medarbejdere til at behandle sagerne, siger Anne Lind Madsen.

1 juli næste år træder en ny erstatningsansvarslov i kraft, hvorefter erstatningsniveauet generelt forventes at stige ca. 50 pct.

Søndagsavisen 23/09-2001