2,5 Mio. I erstatning efter trafikskade.

Et trafikoffer er blevet tilkendt den hidtil største erstatning herhjemme på 2,5 mio. kr. for en piskesmældslæsion efter en ulykke i marts 1998.

I den samlede erstatning indgår et beløb for psykiske gener samt et tab af erhvervsevne på 50 pct., oplyser rådgivningsfirmaet MegaSikring i Hørsholm, som hjælper trafikofre med erstatninger.

Den gennemsnitlige erstatning for piskesmældsskader er mellem 60.000 og 80.000 kr., oplyser firmaets direktør, Lars Wilfert. Den skadelidte, som ønsker at være anonym, kom til skade som passager i en personbil. Vedkommende var først sygemeldt i halvanden måned, men måtte senere på året atter sygemelde sig og blev herefter afskediget i januar 1999.

Lars Wilfert understreger, at det er meget vigtigt, at personskaderne inden afgørelsen i Arbejdsskadestyrelsen bliver vurderet af speciallæger, som er specialister på området piskesmældsskader (Whiplash).

Der er delte meninger blandt speciallæger om denne type trafikskader, og det er nødvendigt at kunne underbygge sagerne over for styrelsen med den fornødne dokumentation og argumentation, siger han.

Han gør opmærksom på, at det er vigtigt at havde styr på sine ulykkesforsikringer, man selv måtte have tegnet. I dette tilfælde havde den skadelidte overset en tegnet dækning, som alene medførte udbetaling af en erstatning på 420.000 kr.

BT. Tirsdag 18/07-2000